Terms of Service | Điều Khoản Dịch Vụ

1. Quyền và trách nhiệm của người dùng

- Người dùng được phép tải về và sử dụng bất kỳ nội dung nào được chia sẻ trên website.

- Người dùng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người dùng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh.

- Người dùng không được đăng tải, chia sẻ, mua bán hoặc thực hiện bất kỳ mục đích thương mại nào đối với nội dung trên website khi không có sự cho phép của chúng tôi.

- Người dùng phải chịu trách nhiệm pháp lý về mọi nội dung do người dùng chia sẻ, đăng tải hoặc mua bán bao gồm nhưng không giới hạn ở trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan vì vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

2. Quyền và trách nhiệm của chúng tôi

- Trong quá trình sử dụng ứng dụng, nếu phát sinh lỗi bạn có thể liên hệ để chúng tôi tìm giải pháp khắc phục.

- Nếu bạn có yêu cầu tìm kiếm hoặc chỉnh sửa một ứng dụng, hãy liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ.

- Chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu người dùng nếu chúng tôi cho rằng yêu cầu này vượt quá khả năng của chúng tôi.

- Chúng tôi luôn tìm kiếm, sửa đổi những ứng dụng hay nhất, mới nhất để đưa đến tay người dùng.

- Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo ứng dụng hoạt động tốt nhất, an toàn nhất có thể.

3. Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo

- Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về tài khỏan trong quá trình bạn sử dụng sản phẩm (tài khoản bị khóa, dữ liệu bị mất,...).

- Thông qua việc sửa đổi một số thành phần của ứng dụng sẽ không hoạt động, hoặc hoạt động sai. Chúng tôi không đảm bảo tất cả ứng dụng mod sẽ hoạt động tốt như ứng dụng gốc.

- Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu người dùng sử dụng ứng dụng mod cho hoạt động trái pháp luật như spam, lừa đảo,... Người dùng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan.