LockScreen Calendar - Lịch biểu

0

2.0.0.14

Đừng bỏ lỡ bất kỳ việc cần làm và lịch trình nào nữa.
Bạn có thể tạo việc cần làm và lịch biểu dưới dạng lịch và danh sách, đồng thời quản lý chúng theo thư mục.
Ngoài việc quản lý lịch biểu định kỳ, hãy sử dụng nó trên nhiều nền tảng khác nhau cùng với Lịch Google.

✔ Quản lý việc cần làm
-Quản lý việc cần làm với các bản ghi nhớ đơn giản mà không cần bất kỳ lịch trình đặc biệt nào.
-Hoàn thành bằng cách kiểm tra những việc cần làm đã được hoàn thành.

✔ Quản lý lịch biểu
-Chọn lịch từ lịch và quản lý lịch.
-Quản lý lịch trình định kỳ và đặt lời nhắc bất cứ lúc nào bạn muốn.

✔ Quản lý thư mục
-Quản lý những việc cần làm và lịch trình phức tạp bằng cách sắp xếp chúng vào các thư mục.

✔ Quản lý loại danh sách
-Quản lý việc cần làm và lịch trình nhanh chóng và dễ dàng dựa trên danh sách

✔ Quản lý biểu mẫu lịch
-Liên kết với lịch trên điện thoại của bạn và quản lý lịch biểu của bạn với lịch

✔ Chức năng thông báo
-Không bỏ lỡ những việc quan trọng cần làm thông qua chức năng thông báo

✔ Chi tiết
-Cung cấp các chức năng khác nhau như ghi nhớ, thư mục và lặp lại

✔ Hỗ trợ các cài đặt khác nhau
-Hỗ trợ các môi trường khác nhau như nền và kích thước phông chữ


(ads1)

(ads1)

Đăng nhận xét

0 Nhận xét
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.